Gered Gereedschap Waddinxveen

Missie en Visie

De Stichting Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie met diverse vestigingen verspreid over heel Nederland.

Zij stelt zich ten doel oud gereedschap en apparaten, zoals naaimachines, beitels, hamers, boormachines etc. in te zamelen en op te knappen voor een tweede leven. Deze apparaten en gereedschappen worden in zelf gemaakte kisten vervoerd. Vanuit Amsterdam worden deze apparaten en gereedschappen verscheept naar diverse ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika. Daar worden ze gebruikt in scholen en door kleine zelfstandigen en ondernemers.

Deze visie wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

  1. Praktische ontwikkelingssamenwerking: Het bevorderen van zelfredzaamheid/zelfstandigheid van mensen door het inzamelen, herstellen en verzenden van gereedschappen en aanverwante goederen.
  2. Actief vrijwilligerswerk: Het bevorderen van maatschappelijke participatie van vrijwilligers en het organiseren van een zinvolle tijdsbesteding voor mensen met een sociale, psychische of lichamelijke achterstand.
  3. Duurzaam hergebruik: Het bevorderen van hergebruik van gereedschappen en aanverwante goederen ter vermindering van de belasting van het milieu in Nederland.
  4. Bewustwording: Het bevorderen van bewustwording op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke participatie en hergebruik door middel van voorlichting.