Gered Gereedschap Waddinxveen

Geschiedenis Algemeen

Op 26 juli 1982 is Stichting Gered Gereedschap opgericht in de achtertuin van Laura Dols in Amsterdam.

Haar inspiratiebron was het twee jaar jonge Tools For Self Relianceuit Engeland. Onder leiding van Laura Dols besluit een klein groepje wereldverbeteraars ook in Nederland gereedschap in te zamelen voor startende ondernemers in ontwikkelingslanden.

De formule slaat aan. Inmiddels verscheept Gered Gereedschap jaarlijks gemiddeld 8 containers gereedschap. Het aantal werkplaatsen is door de jaren heen ook gegroeid. Er zijn nu ruim 30 werkplaatsen verspreid door heel Nederland.

Het concept van Gered Gereedschap spreekt grote groepen betrokken doeners aan. Inmiddels zijn er ongeveer 500 vrijwilligers actief en het zijn deze vrijwilligers die Gered Gereedschap tot een succes maken.

De stichting is gegroeid en geprofessionaliseerd, maar de missie en het doel zijn niet veranderd. Door de opgebouwde kennis en ervaring en het enthousiasme van de medewerkers en vrijwilligers worden nu jaarlijks maar liefst 100.000 stuks gereedschap verscheept naar ontwikkelingslanden.

Geschiedenis vestiging Waddinxveen
Tijdens het festival of Tools in Amsterdam in 1981 kwam bij Kees Glasbeek het idee op om in navolging van Amsterdam ook in Waddinxveen een werkgroep Gered Gereedschap op te richten.

Hij was al een werkplaats begonnen, waar hij met aangepaste technologie o.a. zuinige kookkachels en een energiefiets maakte. Deze werkgroep is aanvankelijk gestart in 1982 in één van de garages van de heer Glasbeek. Door een sterke groei van het aantal materialen en het aantal vrijwilligers moest er al spoedig uitgekeken worden naar een andere locatie.

In 1993 kwam er een opslaglocatie aan de Wingerd 522a. Sinds 1994 is de Waddinxveense vestiging gehuisvest in de Groen van Prinstererschool aan de Mauritslaan. In 1995 werd het 12 ½ jarig bestaan gevierd.

In 1991 werd Gered Gereedschap in Waddinxveen een officiële stichting met de heer A. Verdoorn als voorzitter en de heer Glasbeek als secretaris. Een exemplaar van de oprichtingsacte is als PDF beschikbaar.

Nieuwsbrief Stichting Gered Gereedschap

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen geeft zelf nog geen nieuwsbrieven uit. Wel kunt u op deze website onder tabblad ‘Nieuws’ de verschillende berichten van onze lokale vestiging lezen. Ook is er de mogelijkheid om de nieuwsbrief ‘GG Bericht’ van onze moederorganisatie Stichting Gered Gereedschap te bekijken.

Voor de laatste gepubliceerde versie van deze ‘GG Bericht’ nieuwsbrief. Klik hier.