ANBI

Gered Gereedschap Waddinxveen is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 dienen de als ANBI erkende instellingen de onderstaande gegevens via hun website openbaar te maken.

Naam: Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen
RSIN / Fiscaalnummer : 804187265
Contactgegevens : Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar contact pagina

Bestuursleden
Voorzitter              : Piet Blaauboer
Penningmeester    : Fer Buring
Secretaris              : Rob Waarts
Lid                         : Johan Garlich

Beleidsplan: Het beleidsplan is bijgewerkt. De inhoud is te lezen in ‘Beleidshoofdlijnen GGWW’ (pdf).

Beloningsbeleid
– Het bestuur verricht haar werkzaamheden pro deo.
– De vrijwilligers (inclusief de leden van het management team) verrichten de werkzaamheden pro deo, maar krijgen een vergoeding voor de gemaakte zakelijke reiskosten.

Doelstelling
Gered Gereedschap Waddinxveen heeft als doelstelling het zonder winstoogmerk inzamelen en voor hergebruik herstellen van gebruikt gereedschap en gebruikte apparaten. Teneinde aan mensen in maatschappelijke achterstandssituaties, met name in de zogenaamde ontwikkelingslanden, ondersteuning te bieden in hun streven naar eigen verantwoordelijkheid en economische zelfstandigheid.

Verslag uitgeoefende activiteiten
In 2020 heeft Gered Gereedschap Waddinxveen voor diverse projecten gereedschappen hersteld en verzonden. Voor detailinformatie inzake de gerealiseerde projecten verwijzen wij u naar het jaarverslag.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is opgenomen in het financieel verslag dat via de onderstaande linken kan worden ingekeken.

Jaarverslag (pdf) >>

Jaarrekening (pdf) >>